Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri başkanlığında, Yüksek Mahkeme Yargıçları Narin F. Şefik, Hüseyin Besimoğlu, Emine Dizdarlı ve Gülden Çiftçioğlu’ndan oluşan Yüksek Mahkeme Heyeti, Türkiye Adalet Akademisinin konuğu olarak, 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye’deki yüksek yargı kurumlarında üst düzey temaslarda bulundu. Temaslar çerçevesinde, Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Yöneticileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı yetkilileri ile çok yararlı görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, iki ülkenin hukuk sistemleri karşılıklı olarak tanıtıldı. Türkiye’deki yüksek yargı organlarınca düzenlenecek olan uluslararası sempozyumlara Yüksek Mahkememizin de katılabilmesi yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Adalet Akademisinin hizmet içi eğitim alanındaki çalışmaları gözlemlendi.

Olumlu geçen toplantılar sonucunda, ikili temasların sıklaşarak devam etmesi hususunda görüş birliğine varıldı.


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon